PROSTE ZASADY BADANIA

Zasady badania są stosunkowo proste. Osoba przeprowadza­jąca wywiad zapytuje, który z ostatnich egzemplarzy gazety lub periodyku (w zależności od tego, co ma być przedmiotem badania) był czytany przez respondenta. Następnie, strona’ po stronie przegląda gazetę łącznie respondentem i zada je. py­tania w rodzaju „czy czytał pan (pani) wszystko na tej stronie”, „czy,zauważył pan (pani) lub czytał jakiekolwiek,ogłoszenie, reklamowe na. tej stronie”. Sekwencja zadawanych pytań pro- .wadzi do ustalenia przez osobę prowadzącą wywiad, jakie ele­menty poszczególnych ogłoszeń reklamowych czytanych przez respondenta (lub tylko ogłoszeń badanych, w zależności od tego jakie jest. zadanie prowadzącego wywiad). zostały przez niego zapamiętane.

BADANIE EFEKTYWNOŚCI WYDATKÓW

Badanie efektywności wydatków poniesionych  na reklamę można prowadzić w odniesieniu do dwu wskaźników, a miano­wicie: wskaźnika zysku jednostkowego i wskaźnika przyrostu wielkości sprzedaży lub masy zysku. W zasadzie zarówno pierw­szy,-jak i drugi rodzaj badań może być dokonywany w równym stopniu* przez producenta!!(eksportera bezpośredniego), jak i  przez eksportera zawodowego, gdy koszty ich działalności ule­gają zmianom w miarę wzrostu wielkości sprzedaży. Jeżeli . koszty jednostkowe towaru nie podlegają większym wahaniom „wraz ze zmianą wielkości sprzedaży, bardziej celowe’jest sto­sowanie drugiej metody’badania; efektywności reklamy.-Tak ‚więc faktycznie pierwsza metoda ma przede wszystkim zasto­sowanie do eksportu prowadzonego przez producenta, druga  do eksportu prowadzonego przez kupca.

DOKŁADNE BADANIA

Te ostatnie informacje są możliwe do uzyskania jedynie w przy­padku, gdy. taki pośrednik współpracował już -z przedsiębiorstwem z innego kraju socjalistycznego. Dokładnych badań wymagają kanały, dystrybucji towarów konsumpcyjnych.Nawet w skrajnych przypadkach, kiedy towar cechuje wysoki stopień zróżnicowania faktycznego lub odwrotnie, kiedy jest on niemal całkowicie jednorodny z towarami sprzedawanymi przez konkurentów, konieczne; jest zbadanie możliwości i celowości wykorzystania na danym rynku bardziej lub mniej efektyw­nych ogniw pośredniej sprzedaży. ;Tak więc jeżeli? eksporter sprzedaje towar niemal identyczny z towarami produkowanymi w danym kraju lub importowanymi z innych krajów, (np.. ma- sio), konieczne staje się dokonanie analizy, czy lepiej jest wyko­rzystywać, jako pośrednie ogniwo sprzedaży jednego generalne­go importera, który sam nada towarowi własną, markę,: czy też eksportować ten.towar,w małych opakowaniach przystosowanych do detalicznej sprzedaży i dostarczać, go półhurtownikom . i przedsiębiorstwom typu supermarketowego bezpośrednio itp.

NIEKTÓRE FIRMY

Niektóre firmy produkujące sprzęt techniczny nie ogra­niczają się więc jedynie do stosowania tego rodzaju metody porównania i prowadzą dodatkowe badania, których zadaniem jest zorientowanie się, jaka odmiana ich produkcji (eksportu) cieszy się największym zaufaniem nabywców oraz co należy zmienić, żeby przystosować produkt do przyszłych potrzeb in­westorów zagranicznych i krajowych. Stosują w tym celu bada­nia podobne do badań dokonywanych przez producentów lub eksporterów towarów konsumpcyjnych. Są to więc- głównie badania ankietowe. Mają one nieco inny charakter niż w przy­padku towarów konsumpcyjnych, gdyż respondentowi nie za­leży zazwyczaj na tym, by’ukrywać motywy zakupu danego dobra.

ZAKUPY TOWARÓW

Niewiele jest bowiem takich towa­rów, które używa się od urodzenia do późnej starości. Trzeba więc wprowadzić do badań dodatkowo przynajmniej element wieku. Ten czynnik wymaga jeszcze dalszej konkretyzacji, gdyż nawet w jednym kraju, w różnych środowiskach mogą być przyjęte-różne zasady odnośnie do wieku, kiedy się kupuje 0   używa takie lub inne towary. Pewna modyfikacja w moty- >vach zakupu następuje w momencie zmiany statusu rodzinnego. Zakupy towarów nabywanych zazwyczaj przez mężczyzn są, po zawarciu związku małżeńskiego, w poważnej mierze sugerowane przez kobiety. Jeszcze trudniejsze jest badanie per­spektyw zbytu towaru nabywanego przez osoby, które osią­gnęły określony poziom dochodów.

Sprzedaż zwierząt

Sprzedawanie zwierząt musi się odbywać w taki sposób by im nie zaszkodzić. Dlatego też należy dołożyć wszelkich starań by dotarły one do właściciela w stanie nienaruszonym. Oczywiście wiadomo, że czasami bywa tak, że dzieje się coś niewłaściwszego, i właśnie z tego powodu musimy się pozbyć określonego zwierzaka, jednak najczęściej powodem sprzedaży jest ich rozmnożenie. Tak więc wiele osób niema co zrobić z młodymi i właśnie decyduje się na ich sprzedaż. Należy jednak pamiętać, ze są też takie osoby, które zakładają hodowle okresowych zwierząt właśnie z tego się oni utrzymują. Tak więc warto się nad tym czymś takim zastanowić, zwłaszcza gdy zwierze to nasza pasja. Oczywiście na samym początku musimy wiedzieć że założenie takiej hodowli jest powiązane z naprawdę sporymi pieniędzmi, jednak gdy tylko mamy pasje oraz odpowiednią wiedzę to możemy być pewni, żen jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę bardzo wiele. Warto się więc nad tym zastanowić, a być może dojdziemy do wniosku, że jesteśmy w stanie zrealizować to marzenie i sprawić, że zwierzęta które będą u ansa zakupione będą naprawdę zdrowe, orz dobrze wypielęgnowane.

Zakupy wpływają na rozwój naszego rynku

Rynek jest miejscem gdzie spotykają się dwie grupy ludzi jedna z nich to producenci, którzy sprzedają swoje produkty i druga grupa to klienci, czyli kupujący te właśnie produkty. Jednak na rozwój naszego rynku maja wpływ nasze zakupy, ponieważ to właśnie one zaspokajają potrzeby zarówno konsumentów, czyli nas wszystkich jak również sprzedawców w postaci zysków. Jednak, aby można było robić zakupy musimy posiadać pieniądze każdego dnia robimy zakupy i każdego dnia musimy zastanawiać się jak rozdysponować nasze pieniądze, aby starczyło na wszystko. Trudna sytuacja finansowa większości gospodarstw domowych doprowadza do tego, że coraz więcej rodzin potrzebne dobra materialne kupuje na raty, ponieważ w inny sposób nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb wyższego rzędu. Większość sklepów proponuje klientom zakupy w systemie ratalnym gdyż ta stanowi podstawę obrotu i zwiększa dochód. Jeżeli sklepy nie uznawały zakupów na raty większość klientów nie kupowałoby produktów, na których nie było by ich stać. System zakupów ratalnych jest opłacalny dla wszystkich.

Zakupy w sklepach z biżuterią

Każda kobieta pragnie wyglądać pięknie. Schludny wygląd nie zapewni nam eleganckiego wyglądu. Potrzebne są dopasowane dodatki, które uwydatnią naszą piękność. Często kupujemy różnego rodzaju biżuterię, która pozwala podbudować naszą samoocenę. Kupowanie kolczyków, łańcuszków czy bransoletek jest bardzo miłą czynnością, jednak bardzo czasochłonną. Nie możemy pozwolić sobie pójść na takie zakupy przy okazji. Zawsze powinniśmy analizować różne możliwości wykorzystania danej biżuterii, by była ona praktyczna i pasowała do różnych strojów. Biżuteria jest także najczęstszym prezentem, który otrzymują kobiety. Tym samym obsługa jubilera jest zobowiązana podpowiedzieć mężczyźnie, co wypada kupić takiej, a nie innej damie. Często jednak nie jest potrzebna taka pomoc, ponieważ panowie dobrze znają swoje ukochane, przez co bazują na swoim guście, coraz bardziej profesjonalnym. Miejsce ze sprzedażą biżuterii, to najczęściej odwiedzane przez kobiety punkty w galeriach handlowych. Nie ma nic przyjemniejszego dla kobiety, niż udoskonalanie własnego wyglądu różnymi gadżetami jubilerskimi.

Internetowe świąteczne zakupy Polaków

Mimo niepokojących danych ekonomicznych płynących z większości krajów Europy, w Polsce zanotowano pozytywne sygnały wzrostu konsumpcji tej przedświątecznej w porównaniu z analogicznym rokiem poprzednim. Rok 2011 był rekordowym pod względem udziału zakupów on-line w całości zakupów, Polacy coraz częściej robią zakupy przez internet, ten fakt wcale nie dziwi, w końcu każdemu zależy na jak największej ilości wolnego czasu, zamiast stać w gigantycznych kolejkach w większości hipermarketów oraz tych specjalizujących się w sprzedaży zabawek, wolą siąść w przydomowym zaciszu i zrobić zakupy za pomocą portali internetowych. Wśród przedmiotów zakupionych przez internet największą popularnością cieszyły się elektronika, czyli sprzęt komputerowy, odtwarzacze muzyki, telefony komórkowe, tablety. Po za elektroniką również, odzież, książki, filmy i muzyka. Dziwi fakt, że Polacy rzadziej sięgali po produkty luksusowe kojarzące się z prezentami czyli biżuteria dla Pań oraz zegarki i galanteria skórzana dla Panów.

Zakupy jedzenia gotowego

Każdy z nas bardzo lubi jeść gotowe produkty, które można sobie zamówić z dostawą do domu. Są one bardzo pyszne i można się nimi najeść. Oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Jeśli mamy czas na ugotowanie czegoś to powinniśmy to zrobić. Nie można zbyt często jeść tych wysokokalorycznych potraw, ponieważ z pewnością się to odbije na naszym wyglądzie i na naszej sylwetce. Jedzenie gotowe jest bardzo wygodne, łatwo jest się do niego przyzwyczaić, dlatego też pamiętajmy żeby nie chodzić na takie jedzenie zbyt często. Oczywiście każdy z nas zrobi jak uważa, aczkolwiek jeśli nie mamy innego wyjścia to wówczas zostaje nam tylko i wyłącznie kebab czy pizza. Nie jest to z pewnością jedzenie zdrowe, aczkolwiek na pewno smaczne, a co na dodatek każda pizzeria dowozi je wprost do naszego domu. Więc wystarczy tylko otworzyć drzwi i można się zabrać za jedzenie. Jedzenie gotowe to wymysł naszych czasów. Wcześniej tego nie było, bo nikt tego nie potrzebował. Teraz dopiero ludzie stali się tacy wygodni.

PODOBNE DYLEMATY

Podobne dylematy musieli rozstrzygać powstańcy warszawscy w obliczu wroga, który pędził przed czołgami kobiety i dzieci. W książce Alistaira MacLeana H.M.S. Ulisses marynarz otrzymuje rozkaz odpalenia torpedy do płonącego okrętu z własnego kon­woju — płonąc oświetlał bowiem inne okręty ułatwia­jąc ich rażenie. Otrzymawszy ów rozkaz marynarz „[…] odwrócił się i zawołał rozpaczliwie: — Na miłość boską! Czy nie ma innego? […] Gdy […] zaciskał dłoń na dźwigni, czuło się w tym geście jakąś wstrząsającą decyzję, jakieś nieodwracalne, ostateczne przeczucie”. Dowódcą torpedowanego przezeń okrętu był bowiem jego ojciec.\Takie sytuacje zdarzają się nie tylko w warunkach wojny, w których walka o słuszne cele wymaga ofiar, rezygnacji z wielu wysoko cenionych dóbr moralnych. Jakkolwiek w tych warunkach zachodzą sytuacje nie­mal klasyczne pod względem konfliktowości, w wyniku czego najchętniej do nich odwołuje się literatura pięk- na, to jednak dostarcza ich wiele także codzienne, zwy­czajne i normalne życie.

W OBLICZU KONFLIKTU

W sytuacji konfliktowej wybór jednej z tych reguł łączy się za­wsze z przekroczeniem drugiej. Skutkiem dokonanego w tej sytuacji wyboru moralnego jest więc zawsze ja­kieś zło, którego się nie chce powodować, pragnie unik­nąć, a które staje się nieuchronne. Do tej właśnie sy­tuacji odnoszą się określenia: „sytuacja Antygony” lub „tragiczny wybór”.  Zrealizowanie tego, co nakazuje jedna z uznawanych norm moralnych, jest w sposób konieczny postąpieniem wbrew temu, co nakazuje dru­ga spośród nich.W obliczu takiego konfliktu stanęli — powołamy się tu na znany fakt historyczny — polscy obrońcy Głogo­wa, dla których alternatywą było: bronić ziemi ojczy­stej za wszelką cenę czy uchronić od śmierci własne dzieci wleczone przez najeźdźców przed machinami oblężniczymi.

KONFLIKTY I WYBÓR MORALNY

W sytuacji moralnego konfliktu splatają się różne dą­żenia oceniane jednakowo pozytywnie według przyję­tego systemu wartości. Wartości tych nie można jednak zrealizować jednocześnie. Realizacja jednego dążenia związanej z nim wartości jest w takiej sytuacji równo­znaczna z przekreśleniem wartości związanych z dąże­niem innym. Rodzi to dręczący niepokój i niepewność, z której z owych wartości zrezygnować, którą zaś za wszelką cenę należy chronić. Do sytuacji konfliktu mo­ralnego stosuje się więc nie jedną, lecz dwie reguły mo­ralne, które nie są z sobą sprzeczne w ogólności, lecz wykluczają się w danej sytuacji — np. reguła nakazu­jąca ochronę życia i moralna reguła prawdy.

KAŻDA Z SYTUACJI

Każda z tych sytuacji jest wyjąt­kowa i niepowtarzalna. Ten stan rzeczy wyklucza przy­datność kodeksu — wymaga zaś od człowieka ciągłej wrażliwości i napięcia, czujnej gotowości do analizy oceny owych konkretnych sytuacji, i podejmowania w nich konkretnych decyzji moralnych, na własne ry­zyko i odpowiedzialność. Etyce kodeksowej, auto­rytatywnej, zawierającej trwałe reguły, jest tu zatem przeciwstawiana etyka sytuacyjna, uwzględnia­jąca swoistość poszczególnych decyzji moralnych i za­lecająca samodzielność wyborów.Owe niepowtarzalne i kłopotliwe sytuacje moralne to przede wszystkim sytuacje konfliktów moral­nych; one wywołują najwięcej wątpliwości, wyma­gają namysłu i podejmowania samodzielnych decyzji.

GWARANCJA WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA SIĘ

Ich znajo­mość i stosowanie daje zatem całkowitą gwarancję mo­ralnie właściwego zachowania się, poczucia moralnego bezpieczeństwa i spokoju.Zgoła inny obraz świata prezentuje współczesna świecka refleksja etyczna, zwłaszcza zaś biorąca inspi­racje z filozoficznych założeń egzystencjalizmu. Jest to obraz świata skomplikowanego, świata chaosu i absur­du, pełnego moralnych pułapek i zasadzek; nie ma w nim ładu ani harmonii, porządkujących działanie ludz­kie znaków, jest nieustanna sprzeczność dążeń i ten­dencji, rodząca ciągłe rozterki i konflikty. Nie ma w tym świecie sytuacji prostych i powtarzalnych, w któ- lyeh miałyby zastosowanie jednoznaczne i niezmienne reguły moralne, są natomiast sytuacje skomplikowane, nie dające się przewidzieć i uogólnić także za pomocą reguł postępowania.

TRADYCYJNA WIZJA

Z jednej strony więc w dyskusjach tych prezentowa­na jest — na gruncie religijnym — tradycyjna wizja świata, w którym wytyczone są widoczne szlaki postę­powania godnego, oznaczone wyraźnymi znakami za­pewniającymi „bezpieczeństwo ruchu”. W świecie tym istnieje niewzruszony porządek moralny, raz na zawsze ustanowiony lad, rozróżnianie dobra i zła jest tu proste wspomagane ingerencją nadprzyrodzoną. W takiej rzeczywistości kodeks moralny pełni podstawową funk­cję busoli postępowania, dostarcza absolutnie pewnych, popartych autorytetem nadprzyrodzonym, wyczerpują­cych i niesprzecznych reguł postępowania.

KWESTIA KODEKSU MORALNEGO

Kwestia kodeksu moralnego — jego istoty, sensu, funkcji — uwikłana jest w szerszy zespół problemów świata współczesnego, jego charakteru i charakteru ro­dzonej przezeń rzeczywistości moralnej, rodzaju kon­fliktów, jakie w nim napotyka, przeżywa i rozstrzyga człowiek. W tym sensie kwestia kodeksu moralnego uwikłana jest w dyskusje z dziedziny filozofii człowie­ka, dotyczące sytuacji człowieka w jego własnym świe- cie, jego moralnej kondycji, a w związku z tym i zale­canego wzoru jego postawy wobec świata. Kwestia ko­deksu moralnego zaostrza więc dzisiaj polemiki między przedstawicielami świeckich systemów etycznych a zwolennikami religijnych koncepcji ujmujących moral­ność jako zjawisko heteronomiczne.

WIDOCZNE KONSEKWENCJE

Konsekwencje (takie widoczne są zwłaszcza w spo­rach o kodeksy moralne — o ich sens i przydatność, problem zaś kodeksów i problem konfliktów moralnych są nierozdzielne. Uwzględniając ten związek nie można sprowadzać pospolitej w różnorakich dysputach nad moralnością kwestii moralnego kodeksu do sposobu wy­rażania reguł moralnych, formy ich społecznego prze­kazu ani do drugorzędnych w istocie pytań: czy po­trzebny jest — i możliwy — kodeks moralny? Czy wystarczy — dla celów wychowawczych i godnego mo­ralnie postępowania — znajomość ogólnych założeń etycznych, wspartych dyrektywą: „miej serce i patrz w serce”, czy też niezbędne są także szczegółowe reguły zachowania się przybierające postać kodeksu? Jakie są pozytywne, jakie zaś ujemne skutki wychowania oraz postępowania ludzi opartego na szczegółowych kodek­sach?

W MODNYCH TWIERDZENIACH

Znaj­duje to m. in. wyraz w modnych współcześnie twierdze­niach o represywnym charakterze kultury i społecznego oddziaływania na jednostkę, bez różnicowania klasowo- -historycznej treści poszczególnych wzorów i zasad po­stępowania. Owej „represywności” i związanej z nią „alienacji” jednostki przeciwstawiane są anarchistyczne hasła autonomii, zrywania z zasadami i normami apro­bowanymi społecznie znów tylko ze względu na ową społeczną genezę, a nie konkretną treść, hasła postępo­wania wynikającego jedynie z czystej decyzji wolnej woli, z subiektywnego aktu stanowiącego o wartości moralnej czynu. W ten sposób postulat moralności nie­zależnej od czynników religijnych i pozbawionej reli­gijnych sankcji przekształca się w postulat skrajnego relatywizmu moralnego.